Forms of payment

Note: Settlement of transactions by credit card and e-transfer is carried out through the Settlement Centre platnosci.pl /payu.pl

Cash on delivery

- Pay cash to the postman, courier or post office at the time of receipt of the consignment in Polish.
overflow
- You pay after placing the order. The account number will send you in the mail confirming the acceptance of the order. Shipment will only be sent when the money will affect our account. About sending packages let you separate mail.

Card
- Card transactions are carried out using the service platnosci.pl/payu.pl
Credit cards - payment and authorization:
Authorization of cards is carried out on-line by payu.pl. On the side of payu.pl you go after selecting the type of payment card.


There, enter the card details. They are used once and are stored either on the server or in the manual payu.pl jjaba


In case of refusal of authorization it is possible to change the form of payment on credit or postal transfer. To do this, you should within 2 days to find your order in the order history. Using the button again to enter the page where you select a form of payment. After two days of unsuccessful authorization order will be canceled, but you can always contact us by phone and give us instructions as to the fate of your order.


Trust us! Data when transmitting over the network are encrypted and protected by a secure protocol Secure Sockets Layer. The fee for purchases paid card is charged at the time of invoice, only for the goods sold to the customer, ie the sent items. If the order is executed in several consignments at different times - each time when the next part of the contract is pulled right receivable. Every time checked the authenticity of a credit card.


overpayment:

If some of your ordered goods we could not win, and you already paid for his transfer, the overpayment will be credited to your account jjaba. You can use it on subsequent visits to jjaba - will be deducted from your account for your next purchase. If this solution you do not like and you want the money you paid in another form, write to the address

Uwaga: Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego platnosci.pl /payu.pl

Za pobraniem

- płacisz gotówką listonoszowi, kurierowi lub w urzędzie pocztowym w chwili odbioru przesyłki na terenie Polski.

Przelewem

- płacisz po złożeniu zamówienia. Numer konta przyślemy Ci w mailu, potwierdzającym przyjęcie zamówienia. Przesyłka zostanie wysłana dopiero, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto. O wysłaniu paczki poinformujemy Cię osobnym mailem.

Kartą

- transakcje kartą realizowane są za pomocą serwisu platnosci.pl/payu.pl

Karty kredytowe - płatność i autoryzacja:

Autoryzacja kart jest przeprowadzana on-line przez firmę payu.pl. Na strony firmy payu.pl przejdziesz po wybraniu typu płatności kartą.

Tam należy wpisać dane karty. Są one wykorzystywane jednorazowo i nie są przechowywane ani na serwerze firmy payu.pl ani w jjaba

W przypadku odmowy autoryzacji możliwa jest zmiana formy płatności na zaliczenie pocztowe lub przelew. W tym celu powinieneś w ciągu 2 dni odnaleźć swoje zamówienie w historii zamówień. Używając przycisku , ponownie wejść na stronę, gdzie wybierzesz formę płatności. Po upływie 2 dni od nieudanej autoryzacji zamówienie zostanie anulowane, zawsze jednak możesz skontaktować się z nami telefonicznie i przekazać nam dyspozycje, co do dalszych losów swojego zamówienia.

Zaufaj nam! Dane podczas przesyłania siecią są zaszyfrowane i chronione bezpiecznym protokołem Secure Sockets Layer. Należność za zakupy płatne kartą jest pobierana w chwili wystawienia rachunku, wyłącznie za towar sprzedany klientowi, czyli za wysłane pozycje. W przypadku, gdy zamówienie jest realizowane w kilku przesyłkach, w różnym czasie - każdorazowo przy realizacji kolejnej części zamówienia jest ściągana odpowiednia należność. Za każdym razem sprawdzana jest autentyczność danych karty kredytowej.

Nadpłaty:

Jeżeli jakiegoś zamówionego przez Ciebie towaru nie mogliśmy zdobyć, a zapłaciłeś już za niego przelewem, nadpłata zostanie przelana na Twoje konto w jjaba. Możesz ją wykorzystać podczas kolejnych wizyt w jjaba - zostanie odjęta od rachunku za Twoje następne zakupy. Jeśli to rozwiązanie Ci nie odpowiada i chcesz, by pieniądze zwrócono Ci w innej formie, napisz na adresy , podając numer konta, na który mamy je przelać.

Faktury:

Do każdego zamówienia istnieje możliwość dołaczenia faktury. Możesz sam zdecydować, na kogo ma być ona wystawiona. Umieścimy na niej dane w takiej formie, w jakiej wpisałeś je w formularz.

, stating the account number to which we transfer them.

Invoices:

For each order it is possible to include the invoice. You can decide for yourself, for whom it is to be exposed. We put its data in the form in which it entered in the form.

Form customer service